Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1514000744.hvu
In tin này

Nghiên cứu sinh Lưu Thế Vinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Lucban, Quezon, Philippines

Gửi vào: 10:38 23/12/2017

Vừa qua, tại Trường Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Lucban, Quezon, Philippines, Nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Thế Vinh – Phó Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Hùng Vương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Hoạt động tuyển dụng và giữ chân người lao động tại các trường đại học trực thuộc tỉnh ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam” (Recruitment and retention practices of the provincial universities in the Northern midland and moutainous region of Vietnam), chuyên ngành Quản trị kinh doanh dưới sự hướng dẫn của TS. Joanna Paula A.Ellaga.

NCS Lưu Thế Vinh trả lời các câu hỏi từ Hội đồng đánh giá trong lễ bảo vệ

Tại lễ bảo vệ, sau khi nghe NCS Lưu Thế Vinh trình bày những vấn đề nghiên cứu cơ bản, Hội đồng đánh giá tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho luận án. Hội đồng đặc biệt đánh giá cao tính mới, giá trị khoa học và thực tiễn mà nghiên cứu đã đạt được. Cụ thể, luận án đã đánh giá được thực trạng tuyển dụng và thực trạng giữ chân người lao động của các trường đại học trực thuộc tỉnh ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam; tìm ra sự khác biệt về nhận thức giữa các nhóm đối tượng nghiên cứu; xác định được những vấn đề khó khăn trong hoạt động tuyển dụng và giữ chân người lao động, từ đó đề xuất các chính sách nâng cao chất lượng tuyển dụng và giữ chân người lao động.

TS. Lưu Thế Vinh (thứ 5 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng của Hội đồng đánh giá luận án

Kết thúc lễ bảo vệ, Hội đồng đánh giá quyết nghị và kết luận: Đề tài “Hoạt động tuyển dụng và giữ chân người lao động tại các trường đại học trực thuộc tỉnh ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam” của NCS Lưu Thế Vinh đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu của luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. NCS Lưu Thế Vinh xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ, bổ sung vào lực lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Hùng Vương.

TS. Lưu Thế Vinh (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá
và bạn bè, người thân

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà hoạch định chính sách trong giải quyết các vấn đề về sử dụng nguồn lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Đồng thời kết quả của luận án cũng là cơ sở khoa học đáng tin cậy cho các cơ quan, cá nhân tiếp tục tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nguồn lao động, chất lượng nguồn lao động, hoạt động tuyển dụng tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Với những tri thức, kinh nghiệm đã tích lũy được và sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có thể tin tưởng rằng, tân Tiến sĩ Lưu Thế Vinh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Trường Đại học Hùng Vương nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung.

Trung tâm Truyền thông, KNDN&HTSV