Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1517311305-thong-bao-ke-hoach-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-doi-moi-chuong-trinh-dao-tao-nhan-luc-nganh-du-lich-theo-huong-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-lao-dong-va-hoi-nhap-quoc-te.hvu
In tin này

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: "Đổi mới chương trình đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tê"

Gửi vào: 18:18 23/12/2017

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY