Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1519808443-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2018.hvu
In tin này

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Gửi vào: 15:54 28/02/2018

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi tuyển

Danh mục chuyên ngành và các môn thi tuyển

STT

Chuyên ngành
 
đào tạo

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

1

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

Mã số: 8140111

Giải tích

Đại số

Tiếng Anh

2

Lý luận văn học

Mã số: 8220120

Triết học

Lý luận văn học

Tiếng Anh

3

Giáo dục học (Tiểu học)

Mã số: 8140101

Triết học

Giáo dục học

Tiếng Anh

4

Thực vật học

Mã số: 8420111

Sinh học đại cương

Hình thái giải phẫu và phân loại thực vật; Sinh lý thực vật

Tiếng Anh

5

Chăn nuôi

Mã số: 8620105

Chăn nuôi lợn

Sinh lý động vật

Tiếng Anh

6

Khoa học cây trồng

Mã số: 8620110

Sinh lý thực vật

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

Tiếng Anh

7

Quản lý kinh tế

Mã số: 8340410

Khoa học quản lý

Kinh tế học

Tiếng Anh

              * Chỉ tiêu các ngành nằm trong chỉ tiêu chung của Trường Đại học Hùng Vương

XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT TẠI ĐÂY