Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1534129496-thong-bao-ve-quy-dinh-to-chuc-cac-lop-hoc-hoc-ky-1-nam-hoc-2018-2019.hvu
In tin này

Thông báo về quy định tổ chức các lớp học, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Gửi vào: 09:50 13/08/2018