Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1572625136-van-ban-khoa-hoc-cong-nghe.hvu
In tin này

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 23:05 07/06/2019

STT

Nội dung 

1.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2022 - 2023

2.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2021-2022

3.

Hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

4.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 - 2021

5.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020

6.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2018-2019

7.

Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018

8. Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025