Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1588652027.hvu
In tin này

Các văn bản hướng dẫn liên bộ

Gửi vào: 11:04 02/06/2019

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

1.

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

2.

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

3

03/2023/TT-BTC

Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

4

02/2023/TT-BKHCN

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước