Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1588653123-van-ban-quan-ly-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao.hvu
In tin này

Văn bản quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gửi vào: 11:25 04/06/2019

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

1

26/2021/TT-BGDĐT

Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

2.

45/2020/TT-BGDĐT

Quy chế xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

3.

09/2018/TT-BGDĐT

Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. 

11/2016/TT-BGDĐT

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.