Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1593681725-thong-bao-diem-trung-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2020-dot-1.hvu
In tin này

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1

Gửi vào: 16:13 27/06/2020

Tra cứu điểm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1

http://tracuudiem.hvu.edu.vn:81/