Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1616634898-doan-thanh-nien-truong-dai-hoc-hung-vuong-ngon-co-dau-trong-phong-trao-thanh-nien-mien-dat-to.hvu
In tin này

Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương - ngọn cờ đầu trong phong trào thanh niên Đất Tổ

Gửi vào: 20:04 24/03/2021

                                                                            Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ