Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1621669652-thong-bao-ve-viec-ban-thanh-ly-tai-san-cong-cu-dung-cu-vat-tu-co-so-thi-xa-phu-tho-nam-2021.hvu
In tin này

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư cơ sở Thị xã Phú Thọ năm 2021

Gửi vào: 08:44 17/05/2021

XEM CHI TIÊT CÁC DANH MỤC TÀI SẢN VÀ GIÁ BÁN THANH LÝ TẠI ĐÂY!