Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1624609161-thong-bao-ve-viec-viet-bai-bao-bang-tieng-anh-cho-tap-chi-khoa-hoc-va-cong-nghe-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu
In tin này

Thông báo về việc viết bài báo bằng tiếng Anh cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương

Gửi vào: 20:08 18/06/2021

Nhằm nâng cao chất lượng của tạp chí, đáp ứng yêu cầu về chất lượng khoa học theo tinh thần Công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2019 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương dự kiến xuất bản số báo bằng ngôn ngữ tiếng Anh vào tháng 12 năm 2021. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương trân trọng thông báo tới các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh.