Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1627355884-huong-dan-thi-nang-khieu-the-duc-the-thao-online.hvu
In tin này

Hướng dẫn dự thi năng khiếu Thể dục Thể thao online

Gửi vào: 08:15 24/07/2021

Tin ảnh: Mai Anh (Truyền thông HVU)