Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1630069237-huong-dan-thi-sinh-thay-doi-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-nam-2021.hvu
In tin này

HƯỚNG DẪN THÍ SINH THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021

Gửi vào: 11:00 10/09/2021