Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1633695072-quyet-dinh-ve-viec-xac-dinh-diem-trung-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2.hvu
In tin này

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (đợt 2)

Gửi vào: 10:09 07/10/2021

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (đợt 2).

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!