Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1642142599.hvu
In tin này

Quy chế đào tạo trình độ đại học

Gửi vào: 13:39 14/08/2021

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 777/QĐ-ĐHHV NGÀY 10/8/2021

 

(Xem thêm: Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-ĐHHV ngày 22/8/2019. Quyết đinh có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 12/6/2013 và Quyết định số 63/QĐ-ĐHHV ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).