Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1669599965.hvu
In tin này

Trường ĐH Hùng Vương thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2022

Gửi vào: 15:00 30/12/2022

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022 (xem chi tiết văn bản tại đây): https://www.hvu.edu.vn/Thong bao TD.pdf

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (tải xuống tại đây): https://www.hvu.edu.vn/file/Don-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.doc