Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1705656256.hvu
In tin này

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2023: Đầu tư trực tiếp của hàn quốc ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2020

Gửi vào: 16:21 18/01/2024

Với vị trí ở ngã ba sông, cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội và địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc, Phú Thọ là cầu nối các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng với các tỉnh miền núi Tây Bắc và Đông Bắc việc nghiên cứu nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào tỉnh sẽ giúp chúng ta thấy được những đóng góp của nguồn vốn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, việc nghiên cứu nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào tỉnh sẽ giúp chúng ta thấy được những đóng góp của nguồn vốn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung là vô cùng cần thiết.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

Với mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2020, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình thu hút FDI Hàn Quốc và tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới, Trường Đại học Hùng Vương đã phê duyệt triển khai cho Khoa Khoa học Xã hội &VHDL, giao TS. Nguyễn Thị Hương Loan thực hiện đề tài: “Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2020”.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những nội dung khái quát về tỉnh Phú Thọ và hoạt động đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở tỉnh Phú Thọ trước năm 2009; Thực trạng đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2020 và các tác động của đầu tư trực tiếp Hàn Quốc tới kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ từ năm 2009 đến năm 2020.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị và đề xuất để thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp. Trong đó, cần quan tâm triển khai ưu tiên thu hút những dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, tạo điều kiện tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, Phú Thọ còn tiếp tục triển khai thực hiện đề án nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng đào tạo chuyên môn, tay nghề kết hợp với đào tạo phẩm chất, con người. Khuyến khích sự liên kết, phối hợp giữa doanh nghiệp với các trường đại học cao đẳng, trung cấp, dạy nghề để tuyển dụng lao động phù hợp nhu cầu.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu với kết quả xếp loại Đạt vì đã đạt được yêu cầu dựa theo thuyết minh được ký kết. Việc triển khai thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài có ý nghĩa thiết thực, đóng góp thêm cơ sở lý luận cho quá trình nghiên cứu những vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp và đánh giá hoạt động thu hút - triển khai các dự án FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2009 đến năm 2020.

 Tin bài và ảnh: Phòng KHCN, P. CTCT&HSSV