Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1416802773-cong-van-vv-dang-ky-ma-so-thue-dang-ky-doi-tuong-giam-tru-gia-canh-nam-2014.hvu
In tin này

Công văn V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký đối tượng giảm trừ gia cảnh năm 2014

Gửi vào: 11:05 24/11/2014
                                     Kính gửi : 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc trường;

- Cán bộ viên chức trong toàn trường.

Để triển khai công tác đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2014, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

1. Đăng ký mã số thuế TNCN

Theo quy định Luật Thuế TNCN tất cả CB, VC có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải đăng ký mã số thuế TNCN (Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Do vậy, những CB, VC không có mã số thuế sẽ không được đăng ký người phụ thuộc).

Hiện tại Phòng Kế hoạch - Tài chính chưa cập nhật được mã số thuế của một số CB, VC mới tuyển dụng và đi học nên gặp trở ngại trong công tác quyết toán thuế hằng năm của nhà trường (danh sách CB, VC chưa có mã số thuế TNCN được gửi kèm). CB, VC đăng ký mã số thuế TNCN cần nộp tờ khai theo mẫu 05/ĐK-TCTK và bản sao chứng minh thư nhân dân (mẫu 05/ĐK-TCKT kèm theo).

2. Đăng ký đối tượng giảm trừ gia cảnh cho năm 2014

Đối với CB, VC chưa đăng ký và đăng ký thêm đối tượng giảm trừ gia cảnh cho năm 2014 cần kê khai và nộp hồ sơ về phòng Kế hoạch - Tài chính. Kê khai theo mẫu 16/ĐK-TNCN (Mẫu 16/ĐK-TNCN kèm theo, Các quy định về đối tượng giảm trừ kèm theo).

Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ nhận danh sách đăng ký giảm trừ gia cảnh khi đã có đủ chữ ký của CB, VC và đại diện đơn vị. Đề nghị các đơn vị tập hợp đủ các giấy tờ, hồ sơ nộp trước ngày 30/11/2014, tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Gặp đ/c Nga Phòng 211, SĐT 0915 65 74 74).

Thông báo, mẫu biểu, hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh được đăng tải tại địa chỉ https://www.hvu.edu.vn và mục thông báo của phòng Kế hoạch - Tài chính.
Để đảm bảo quyền lợi cho từng CB, VC đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo này cho toàn thể CB, VC của đơn vị biết và thực hiện để công việc quyết toán thuế TNCN của nhà trường đảm bảo theo đúng thời gian quy định.
Xin trân trọng cảm ơn.
 
Download:
            + Công văn thông báo
            + Mẫu đăng ký mã số thuế, danh sách cán bộ chưa có mã số thuế
            + Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh, thông tư hướng dẫn giảm trừ gia cảnh.