Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1455698920-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-chinh-quy-theo-hoc-che-tin-chi.hvu
In tin này

Chương trình đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ

Gửi vào: 15:38 17/01/2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 
          Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Hùng Vương ban hành kèm theo quyết định số 568  /QĐ-ĐHHV-ĐT  ngày  18  tháng  6  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.
         

STT

Chương trình đào tạo trình độ đại học

Nội dung

 Khoa Toán - Công nghệ 
 1    Đại học sư phạm Toán học Xem chi tiết
 2    Đại học sư phạm Toán - Lý Xem chi tiết
 3    Đại học sư phạm Vật lý Xem chi tiết
 4    Đại học Công nghệ thông tin
Xem chi tiết
 5    Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết
 6    Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Xem chi tiết
 Khoa Nông - Lâm - Ngư
 7    Đại học Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)
Xem chi tiết
 8    Đại học Khoa học cây trồng Xem chi tiết
 9    Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
 10    Đại học Thú y (Bác sỹ thú y)
Xem chi tiết
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 
 11    Đại học Kế toán Xem chi tiết
 12    Đại học Quản trị kinh doanh Xem chi tiết
 13    Đại học Tài chính - Ngân hàng Xem chi tiết
 14    Đại học Kinh tế nông nghiệp Xem chi tiết
 15    Đại học Kinh tế đầu tư Xem chi tiết
 Khoa Ngoại ngữ     
  16    Đại học sư phạm Tiếng Anh Xem chi tiết
  17    Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc  Xem chi tiết
  18    Đại học Ngôn ngữ Anh  Xem chi tiết
 Khoa Khoa học xã hội  và Nhân văn      
 19    Đại học Sư phạm Lịch sử - GDCD  Xem chi tiết
 20    Đại học Sư phạm Địa lí  Xem chi tiết
 21    Đại học Sư phạm Ngữ Văn  Xem chi tiết
 22    Đại học Việt Nam học  Xem chi tiết
 23    Đại học Hướng dẫn viên du lịch  Xem chi tiết
 24    Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  
 Khoa Tâm lý Giáo dục
 25    Đại học Công tác xã hội  
 Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non  
26     ĐH Giáo dục Mầm non  Xem chi tiết
27     ĐH Giáo dục Tiểu học  Xem chi tiết
 Khoa Khoa học Tự nhiên  
28     ĐH Sư phạm Sinh học  Xem chi tiết
29     ĐH Sư phạm Hóa học   Xem chi tiết
 Khoa Thể dục thể thao
30     ĐH Giáo dục thể chất   Xem chi tiết
 Khoa Nghệ thuật  
31     ĐH Sư phạm Âm nhạc   Xem chi tiết
32     ĐH Sư phạm Mỹ thuật   Xem chi tiết