Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1458187863-mau-bieu-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-sinh-vien.hvu
In tin này

Mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên

Gửi vào: 11:07 17/01/2019

Để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên như sau:

Mẫu 2.1: Đơn tiếp học học (dùng cho các HSSV đã có QĐ bảo lưu kết quả học tập)
Mẫu 2.2: Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
Mẫu 2.3: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
Mẫu 2.4: Đơn xin thôi học
Mẫu 2.5: Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
Mẫu 2.6: Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp
Mẫu 2.7: Đơn xin mượn hồ sơ
Mẫu 2.8: Giấy ủy quyền
Mẫu 2.9: Phiếu thanh toán tài sản
Mẫu 2.10: Giấy xác nhận học sinh, sinh viên ngoại trú
Mẫu 2.11: Giấy xác nhận ( dùng cho xác nhận HSSV)
Mẫu 2.12: Giấy xác nhận (dùng cho HSSV vay vốn tín dụng)
Mẫu 2.13: Giấy cam kết trả nợ
Mẫu 2.14: Đơn xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn
Mẫu 2.15: Giấy xác nhận HSSV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
Mẫu 2.16: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Mẫu 2.17: Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp
Mẫu 2.18: Mẫu Sơ yếu lý lịch - cho Học viên Cao học.
Mẫu Danh sách sinh viên ngoại trú
Mẫu Danh sách sinh viên nội trú
+ Mẫu Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1
+ Mẫu kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2, cả năm
+ Mẫu tổng hợp điểm rèn luyện
+ Mẫu Sơ yếu lý lịch