Thứ Năm, 26/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 
          Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa cấp, đa ngành. Hiện tại trường Đại học Hùng Vương đào tạo các ngành:
 
Thạc sỹ: 5 ngành (liên kết đào tạo)
              + Quản trị kinh doanh
              + Quản lý giáo dục
              + Tiếng Anh
              + Trồng Trọt
              + Công nghệ thông tin

Đại học: 32 chuyên ngành
      Hệ sư phạm
              + ĐHSP Toán                                 + ĐHSP Toán-Lý
              + ĐHSP KTNN-KTCN-KTGĐ     + ĐHSP Ngữ Văn
              + ĐHSP Địa lý                               + ĐHSP Lịch sử-GDCD
              + ĐHSP Tiếng Anh                        + ĐHSP Giáo dục tiểu học
              + ĐHSP Giáo dục Mầm non          + ĐHSP Vật Lý
              + ĐHSP Sinh học                           + ĐHSP Hóa học
              + ĐHSP Giáo dục thể chất             + ĐHSP Âm nhạc
              + ĐHSP Mỹ thuật
      Hệ ngoài sư phạm
              + ĐH Công nghệ thông tin             + Đại học Lâm nghiệp
              + ĐH Nông-Lâm kết hợp               + Đại học Khoa học cây trồng
              + Đại học Chăn nuôi thú y             + Đại học Kế toán
              + Đại học Quản trị kinh doanh       + Đại học Tài chính ngân hàng
              + Đại học Việt Nam học                 + Đại học Quản lý giáo dục
              + Đại học Ngôn ngữ Tiếng Anh     + Đại học Ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc
              + Đại học Kinh tế nông nghiệp       + Đại học Thú Y
              + Đại học Kinh tế (Kinh tế đầu tư)
              + Đại học Hướng dẫn viên du lịch
              + Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điển tử                  
Cao Đẳng: 21 ngành
      Hệ sư phạm
             + CĐSP Hóa-Sinh                          + CĐSP Toán-Lý
             + CĐSP Lý-KTCN                        + CĐSP Sinh-Hóa
             + CĐSP Thể dục-Sinh                    + CĐSP Thể dục-CTĐ
             + CĐSP Toán-Tin                          + CĐSP Lý-Hóa
             + CĐSP Địa-GDCD                      + CĐSP Sử-GDCD
             + CĐSP Tiếng Anh                        + CĐSP Mầm non
             + CĐSP Nhac-Hoạ                        + CĐSP Tiểu học
             + CĐSP Âm nhạc                          + CĐSP Mỹ thuật           
    Hệ ngoài sư phạm

              
+ CĐ Khoa học thư viện               + CĐ Công nghệ thông tin
              + CĐ Âm nhạc                              + CĐ Hội họa
              + CĐ Thiết bị trường học
 
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 14 ngành
             + ĐHSP Giáo dục thể chất            + ĐHSP Vật lý
             + ĐHSP Sử-GDCD                      + ĐH Âm nhạc
             + ĐH Tin học                                + ĐH Mỹ Thuật
             + ĐHSP Toán                               + Giáo dục Mầm non
             + Giáo dục Tiểu học                      + Sư phạm Tiếng Anh
             + Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp  + Kế toán
             + Tài chính ngân hàng                     + Sư phạm Địa lý
         
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 4 ngành
             + ĐHSP Giáo dục tiểu học            + ĐH Kế toán
             + ĐHSP Giáo dục mầm non          + ĐH Trồng trọt
 
Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: 01 ngành
             + ĐHSP Giáo dục tiểu học           
 
Trung cấp chuyên nghiệp: 05 ngành
             + TCSP Tiểu học            + TCSP Thể dục - CTĐ
             + TCSP Mầm non          + TCSP Âm nhạc
             + TCSP Mỹ thuật