23:57, Thứ Tư, 22/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hoạt động đào tạo sau đại học

Hoi dong danh gia Luan van Thac si cac chuyen nganh: Sinh hoc, Ly luan van hoc thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành: Sinh học, Lý luận văn học thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 28, 29/11/2023, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học các chuyên ngành: Sinh học, Lý luận văn học. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường Đại học Thủ Đô, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Viện Văn học, Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG, Trường ĐH Hùng Vương.


Le Trao bang Thac si (dot thang 6/2023) thanh cong tot dep

Lễ Trao bằng Thạc sĩ (đợt tháng 6/2023) thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 25/6/2023, Trường Đại học Hùng Vương trang trọng tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2023 (các ngành: Quản lý kinh tế, Lý luận và PP dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Tiểu học), Khoa học cây trồng, Chăn nuôi).


Hoi dong danh gia Luan van Thac si chuyen nganh Ly luan va Phuong phap day hoc bo mon Toan thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán thành công tốt đẹp

Hôm nay, ngày 06/10/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường Đại học KH Thái Nguyên, Phân viện ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Đại học SP Hà Nội, Viện KHGD Việt Nam, Tạp chí Giáo dục và Trường Đại học Hùng Vương.


Hoi dong danh gia Luan van Thac si chuyen nganh Ly luan Van hoc thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Văn học thành công tốt đẹp

Hôm nay, ngày 28/9/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Lý luận Văn học. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường ĐHSP Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa, Viện Văn học và Trường Đại học Hùng Vương.


Hoi dong danh gia Luan van Thac si cac chuyen nganh Giao duc hoc (Tieu hoc) va Sinh hoc thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) và Sinh học thành công tốt đẹp

Hôm nay, ngày 24/9/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học các chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) và Sinh học. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Viện KHGD Việt Nam, Viện KHKT NLNMN Phía Bắc và Trường Đại học Hùng Vương.


Hoi dong danh gia Luan van Thac si cac chuyen nganh Giao duc hoc (Tieu hoc) va Li luan va PPDH bo mon Toan thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) và Lí luận và PPDH bộ môn Toán thành công tốt đẹp

Ngày 29/7/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học các chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học); Lí luận và PPDH bộ môn Toán. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Hùng Vương.


Hoi dong danh gia Luan van Thac si chuyen nganh Quan ly Kinh te thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế thành công tốt đẹp

Ngày 30/6/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học ngành Quản lý kinh tế. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Chính sách và Phát triển, Viện Chiến lược phát triển - Bộ kế hoạch và đầu tư,... và Trường Đại học Hùng Vương.


Hoi dong danh gia Luan van Thac si nganh Ly luan va Phuong phap Day hoc bo mon Toan thanh cong tot dep

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp Dạy học bộ môn Toán thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 22/6/2022, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán. Tham dự Hội đồng đánh giá có các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành Toán học đến từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu: Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Tạp chí Giáo dục … và Trường Đại học Hùng Vương.


Le Trao bang tot nghiep va nhap hoc cac lop Thac si (dot thang 5/2022) thanh cong tot dep

Lễ Trao bằng tốt nghiệp và nhập học các lớp Thạc sĩ (đợt tháng 5/2022) thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 22/5/2022, Trường Đại học Hùng Vương trang trọng tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp và Nhập học các lớp Thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2022  - ghi dấu một chặng đường mới với các Tân Thạc sĩ đã hoàn thành khóa học với nhiều thành tích xuất sắc cũng như sự khởi đầu cho quá trình học tập mới ở bậc cao hơn dành cho các tân học viên cao học.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN