02:16, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Đào tạo sau đại học

Cac nganh dao tao sau dai hoc

Các ngành đào tạo sau đại học

Căn cứ Quyết định số 4943/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015; Quyết định số 1768/QĐ-BGDĐT ngày 19/05/2017; Quyết định số 4939/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hùng Vương đào tạo trình độ thạc sĩ 07 chuyên ngành;1. Quản lý kinh tế
 - Mã số: 8340410
2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán - Mã số: 8140111
3. Lý luận văn học - Mã số: 8220120
4. Giáo dục học (Tiểu học) - Mã số: 8140101
5. Sinh học - Mã số: 8420101
6. Chăn nuôi - Mã số: 8620105
7. Khoa học cây trồng - Mã số: 8620110


Chuong trinh dao tao sau dai hoc

Chương trình đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành:
1. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán(mã số: 8140111)
2. Ngành Lý luận văn học(mã số: 8220120)
3. Ngành Quản lý kinh tế (mã số: 8340410)
4. Ngành Giáo dục học (Tiểu học) (mã số: 8140101)
5. Ngành Sinh học- Mã số: 8420101
6. Ngành Chăn nuôi(mã số: 8620105)
7. Ngành Khoa học cây trồng(mã số: 8620110)


Chuan dau ra Thac si

Chuẩn đầu ra Thạc sĩ

Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.

 


Danh muc nganh phu hop, nganh gan, nganh khac va chuong trinh hoc bo sung kien thuc truoc khi du thi dao tao trinh do thac si

Danh mục ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

Danh mục ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-ĐHHV ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Xem chi tiết tại đây


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN