04:28, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tuyển sinh thạc sĩ

Quyet dinh ve viec xac dinh diem trung tuyen, danh sach trung tuyen dao tao trinh do thac si nam 2023 (dot 2)

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (đợt 2):


        - Quyết định điểm trúng tuyển

        - Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển


Thong bao Tuyen sinh dao tao trinh do Thac si nam 2023 (dot 2)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023, đợt 2.

(Xem chi tiết tại đây)


Quyet dinh ve viec xac dinh diem trung tuyen, danh sach trung tuyen dao tao trinh do thac si nam 2023 (dot 1)

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (đợt 1)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (đợt 1):


        - Quyết định điểm trúng tuyển

        - Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển


Thong bao Tuyen sinh dao tao trinh do Thac si nam 2023 (dot 1)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 (đợt 1)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023, đợt 1.

(Xem chi tiết tại đây)

 


Quyet dinh ve viec xac dinh diem trung tuyen, danh sach trung tuyen dao tao trinh do thac si nam 2022 (dot 2)

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2):

Quyết định điểm trúng tuyển

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển


Thong bao Tuyen sinh dao tao trinh do Thac si nam 2022 (dot 2)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022, đợt 2.

(Xem chi tiết tại đây)


Quyet dinh ve viec xac dinh diem trung tuyen, danh sach trung tuyen dao tao trinh do thac si nam 2022 (dot 1)

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 1)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 1):


       - Quyết định điểm trúng tuyển

       - Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển


Thong bao Tuyen sinh dao tao trinh do Thac si nam 2022 (dot 1)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 (đợt 1)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022, đợt 1.

(Xem chi tiết tại đây)


Quyet dinh ve viec xac dinh diem trung tuyen dao tao trinh do thac si nam 2021 (dot 2)

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (đợt 2).

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!


Thong bao Tuyen sinh dao tao trinh do Thac si nam 2021 (dot 2)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 (đợt 2)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021, đợt 2.

(Xem chi tiết tại đây)HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN