18:18, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Số liệu tuyển sinh

Bao cao thong ke hang nam cua Truong Dai hoc Hung Vuong

Báo cáo thống kê hằng năm của Trường Đại học Hùng Vương

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Trường Đại học Hùng Vương đã thực hiện báo cáo thống kê:


De an tuyen sinh

Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Hùng Vương:
        + Đề án tuyển sinh năm 2023
        + Đề án tuyển sinh năm 2022
        + Đề án tuyển sinh năm 2021

Đề án tuyển sinh năm 2020                  + Đề án tuyển sinh năm 2019
Đề án tuyển sinh năm 2018                  + Đề án tuyển sinh năm 2017
Đề án tuyển sinh năm 2016                  + Đề án tuyển sinh năm 2015


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN