19:47, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Số liệu tuyển sinh

Bao cao thong ke hang nam cua Truong Dai hoc Hung Vuong

Báo cáo thống kê hằng năm của Trường Đại học Hùng Vương

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Trường Đại học Hùng Vương đã thực hiện báo cáo thống kê:


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN