17:51, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo

Thong bao ve viec To chuc bao ve luan van Thac si thang 7 nam 2023

Thông báo về việc Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 7 năm 2023

Trường Đại học Hùng Vương thông báo về việc Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 7 năm 2023.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)


Thong bao ve viec hoc vien het thoi gian toi da dao tao

Thông báo về việc học viên hết thời gian tối đa đào tạo

Trường Đại học Hùng Vương thông báo về việc học viên hết thời gian tối đa đào tạo.

(Xem chi tiết văn bản tại đây)


Truong Dai hoc Hung Vuong thong bao tuyen sinh cac lop hoc bo sung kien thuc cho cac ung vien du thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2023

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh các lớp học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tổ chức khóa học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023.


Thong bao ve viec Bao cao tien do thuc hien Luan van thac si cac lop cao hoc K6 (Khoa 2021-2023)

Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện Luận văn thạc sĩ các lớp cao học K6 (Khóa 2021-2023)

Trường Đại học Hùng Vương Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện Luận văn thạc sĩ các lớp cao học K6 (Khóa 2021-2023).

(Xem chi tiết văn bản tại đây)


Truong Dai hoc Hung Vuong thong bao tuyen sinh cac lop hoc bo sung kien thuc cho cac ung vien du thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2022

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh các lớp học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tổ chức khóa học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022.


Thong bao ve viec Bao cao tien do thuc hien Luan van thac si cac lop cao hoc K5 (Khoa 2020-2022)

Thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện Luận văn thạc sĩ các lớp cao học K5 (Khóa 2020-2022)

Trường Đại học Hùng Vương thông báo về việc Báo cáo tiến độ thực hiện Luận văn thạc sĩ các lớp cao học K5 (Khóa 2020-2022).

(Xem chi tiết văn bản tại đây)


Truong Dai hoc Hung Vuong thong bao tuyen sinh cac lop hoc bo sung kien thuc cho cac ung vien du thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2021

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh các lớp học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tổ chức khóa học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021.


Thong bao lich hoc cac lop cao hoc

Thông báo lịch học các lớp cao học

 

- 1904CH52D-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế D: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52C-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế C: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52B-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52A-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

 

- 1803CH52B-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

- 1803CH52A-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

- 1702CH52A-K2 Thạc sĩ Quản lý kinh tế: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

 

 


Thong bao tuyen sinh cac lop hoc bo sung kien thuc cho cac ung vien du thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2020

Thông báo tuyển sinh các lớp học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tổ chức khóa học bổ sung kiến thức cho các ứng viên dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN