13:45, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hội thảo - hội nghị

Hoi thao khoa hoc Khoa Giao duc Tieu hoc va Mam non: “Nang cao chat luong dao tao theo dinh huong phat trien nang luc cho sinh vien nganh nang khieu”

Hội thảo khoa học Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non: “Nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ngành năng khiếu”

Ngày 26/1/2024, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non”. Tham dự Hội thảo về phía đại biểu khác mời có PGS.TS Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Lãnh đạo phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Đào tạo Trường Đại học Hùng Vương. Thành phần của Khoa gồm TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa, các thành viên Hội đồng Tư vấn chuyên môn của Khoa cùng toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc hai ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.


Hoi nghi Tong ket cong tac phat trien doi ngu giang vien trinh do cao nam 2023 va phuong huong nhiem vu nam 2024

Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng nay, ngày 20/01/2024, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Tổng kết công tác phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 nhằm đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng viên trình độ cao của Nhà trường trong thời gian qua.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN