16:41, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hội thảo - hội nghị

Toa dam “Tong ket 10 nam thuc hien Ket luan so 94-KL/TW cua Ban Bi thu ve viec tiep tuc doi moi viec hoc tap ly luan chinh tri trong he thong giao duc quoc dan”

Tọa đàm “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Ngày 29/5/2024, Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Tọa đàm “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.


Truong Dai hoc Hung Vuong to chuc Hoi nghi tap huan mo hinh thuoc Du an Khuyen nong Trung uong nam 2024 tai tinh Phu Tho

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị tập huấn mô hình thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương năm 2024 tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/5/2024, Trường Đại học Hùng Vương chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ thuật chăn nuôi gà HAH-VCN thương phẩm chứng nhận VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” cho các hộ nông dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.


Cong tac phat trien Ki nang cho sinh vien nam hoc 2023 – 2024 dat nhieu ket qua tich cuc

Công tác phát triển Kĩ năng cho sinh viên năm học 2023 – 2024 đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều ngày 24/5/2024, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển Kĩ năng sinh viên năm học 2023 - 2024.


Khoa Ngoai ngu to chuc Hoi thao khoa hoc

Khoa Ngoại ngữ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội"

Sáng nay, ngày 14/5/2024, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội".


Hoi nghi hoc tap chuyen de “Hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh de xay dung va phat huy gia tri van hoa, con nguoi Dat To dap ung yeu cau phat trien, hoi nhap trong giai doan hien nay

Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay" năm 2024

Chiều nay, ngày 13/5/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay" năm 2024.


Khoa Nghe thuat va The duc the thao to chuc Hoi thao khoa hoc “Danh gia chat luong dao tao cac nganh nang khieu”

Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chất lượng đào tạo các ngành năng khiếu”

Chiều nay, ngày 26/4/2024 Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá chất lượng đào tạo các ngành năng khiếu”.


Trung tam Boi duong nha giao va can bo quan ly giao duc to chuc Hoi thao khoa hoc “Xay dung chuong trinh boi duong cong tac quan ly hoat dong kiem tra noi bo tai cac co so giao duc co cap THCS tren dia ban tinh Phu Tho”.

Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình bồi dưỡng công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục có cấp THCS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Ngày 16/4/2024, Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (BDNG&CBQLGD) tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình bồi dưỡng công tác quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục có cấp THCS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.


 Hoi thao khoa hoc “Danh gia hieu qua ren luyen ky nang mem cho sinh vien tai cac cau lac bo o Truong Dai hoc Hung Vuong”

Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên tại các câu lạc bộ ở Trường Đại học Hùng Vương”

Ngày 04/4/2024, Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học:Đánh giá hiệu quả rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên tại các câu lạc bộ ở trường Đại học Hùng Vương”. Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chức năng nhà trường; Lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Tư vấn chuyên môn, cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Chính trị & Tâm lý giáo dục.


Khoa Nong - Lam - Ngu to chuc thanh cong Hoi nghi chuyen de: “Mot so ky thuat trong chan doan benh tren thu cung”

Khoa Nông - Lâm - Ngư tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề: “Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh trên thú cưng”

Sáng ngày 30/3/2024 Khoa Nông - Lâm - Ngư tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề: “Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh trên thú cưng”.


Khoa giao duc Tieu hoc va Mam non to chuc thanh cong Hoi thao “Ung dung giao duc STEAM trong thuc hien Chuong trinh giao duc Mam non”

Khoa giáo dục Tiểu học và Mầm non tổ chức thành công Hội thảo “Ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non”

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, chiều nay, ngày 22/3/2024 Khoa GD Tiểu học và Mầm non tổ chức thành công Hội thảo “Ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non”.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN