01:53, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Văn bản pháp luật

Thứ hai, 04/02/2019, 15:00

Nội dung một số luật, bộ luật, thông tư phục vụ công tác Thanh tra - Pháp chế

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật có tại địa chỉ:  http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx 

 1. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
 2. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
 3. Luật Doanh nghiệp 2020
 4. Luật Đầu tư 2020
 1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp 2020
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống Thiên tai và Luật Đê điều 2020
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 2020
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020
 8. Luật Thanh niên 2020
 9. Luật an ninh mạng 2018
 10. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
 11. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 12. Nghị định quy định chi tiết một số điêu của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 13. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
 14. Luật An ninh mạng 2018
 15. Luật tố cáo 2018
 16. Luật Quốc phòng 2018
 17. Luật cạnh tranh 2018
 18. Luật tiếp công dân 2013
 19. Đề cương tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc Lá
 20. Luật Phòng , chống tác hại của thuốc Lá 2012
 21. Lệnh về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao
 22. Luật đo đạc và bản đồ
 23. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến Luật quy hoạch
 24. Luật phòng, chống mua bán người
 25. Kết luận 05 của ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW
 26. Kết luận 09 của ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW
 27. Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 28. Đề cương tuyên truyền giới thiệu luật phòng, chống mua bán người
 29. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
 30. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 31. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
 32. Luật phòng chống tham nhũng
 33. Luật giáo dục quốc phòng an ninh
 34. Luật giáo dục nghề nghiệp
 35. Luật giáo dục Đại học
 36. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục (2009)
 37. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dùng trong giao lưu ở khu dân cư
 38. Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 l2
 39. Những điểm mới cơ bản của BLDS 2015
 40. Câu chuyện pháp luật 10.2016
 41. Đề cương giới thiệu Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015
 42. Đề cương giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
 43. 39 tình huống pháp luật mới.doc
 44. Tài liệu tuyên truyền Bộ Luật Dân sự năm 2015
 45. 12 tiểu phẩm pháp luật cho thanh niên
 46. Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
 47. Bộ luật dân sự
 48. Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
 49. Hiến pháp 2013
 50. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
 51. Luật bảo hiểm y tế
 52. Luật Bảo hiểm xã hội
 53. Luật Căn cước công dân
 54. Luật Khiếu nại
 55. Bộ luật lao động
 56. Luật công đoàn
 57. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
 58. Luật viên chức
 59. Luật thi đua, khen thưởng
 60. Luật Thuế thu nhập cá nhân
 61. Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
 62. Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 63. Luật tổ chức quốc hội
 64. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
 65. Bộ luật Hình sự
 66. Luật Tố cáo
 67. Bộ luật tố tụng dân sự
 68. Luật tố tụng hành chinh
 69. Bộ luật tố tụng hình sự
 70. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 71. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN