02:20, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hội đồng trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương nhiệm kỳ 2020-2025

TT Họ và tên Chức vụ
1 Hồ Đại Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
2 Đỗ Khắc Thanh Chủ tịch Hội đồng Trường 
3 Trịnh Thế Truyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Nguyễn Minh Xuyên Bí thư Thị ủy Thị xã Phú Thọ
5 Nguyễn Duy Anh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
6 Nguyễn Văn Mạnh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Đàm Đắc Tiến Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội DNNVV tỉnh Phú Thọ
8 Nguyễn Văn Niên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
9 Vy Đức Toàn Cựu sinh viên, Giám đốc LiênVietPostBank Phòng Giao dịch Đoan Hùng
10 Hoàng Công Kiên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
11 Tạ Quốc Thịnh Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
12 Phan Thị Tình Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
13 Dương Thị Bích Liên Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hùng Vương
14 Nguyễn Thu Hương  Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn lớp K19 ĐH Giáo dục Tiểu học 
15 Cao Phi Bằng Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Hùng Vương
16 Trần Đình Chiến Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương
17 Lê Thị Thanh Thủy Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hùng Vương
18 Triệu Quý Hùng Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng trường Trường ĐH Hùng Vương
19 Nguyễn Tài Năng Trưởng Khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường ĐH Hùng Vương

Ấn định danh sách có 19 người./.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường;

Chương trình làm việc năm 2021 của Hội đồng trường;

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN