00:58, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo

Quy dinh muc thu hoc phi nam hoc 2020 - 2021

Quy định mức thu học phí năm học 2020 - 2021
Trường Đại học Hùng Vương quy đinh mức thu học phí hệ đào tạo thạc sỹ năm học 2020 - 2021 như sau:

          + Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật: 490.000 đồng / tín chỉ.
          + Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản: 345.000 đồng / tín chỉ.
          + Nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 585.000 đồng / tín chỉ.


Thong bao lich thi cac lop cao hoc, nam hoc 2018 - 2019

Thông báo lịch thi các lớp cao học, năm học 2018 - 2019

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi các lớp cao học, năm học 2018 - 2019 như sau:


Thong bao trien khai, thuc hien giao de tai luan van va phan cong nguoi huong dan luan van thac si khoa 2 (2017 - 2019)

Thông báo triển khai, thực hiện giao đề tài luận văn và phân công người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2 (2017 - 2019)

Căn cứ Chương trình, kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2 (2017 - 2019) đã được Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương phê duyệt.

Nhà trường yêu cầu các khoa: Toán Tin; Khoa học xã hội và Nhân văn, Nông Lâm Ngư, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Kinh tế và Quản trị kinh doanh triển khai việc giao đề tài luận văn và phân công cán bộ hướng dẫn cho học viên đủ điều kiện làm luận văn. Nội dung cụ thể như sau:


De an dao tao trinh do thac si chuyen nganh Quan ly Kinh te tu nam 2018

Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế từ năm 2018

Nội dung Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ: 
   Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
   Mã số: 60340410
   Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hùng Vương  
   Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

(Xem chi tiết đề án tại đây)


De an de nghi Bo Giao duc va Dao tao cho phep Truong Dai hoc Hung Vuong dao tao trinh do thac si chuyen nganh Quan ly Kinh te tu nam 2018

Đề án đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hùng Vương đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế từ năm 2018

Hiện nay trường Đại học Hùng Vương có đủ năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế. Tham gia giảng dạy các môn của chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế có 01 giáo sư, 18 tiến sĩ thuộc các ngành, chuyên ngành về Quản lý kinh tế, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản trị ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Triết hoc,... Nếu được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế sẽ là tạo điều kiện cho các nhà khoa học của khoa, trường và các đơn vị kinh tế khác được tham gia và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nhiều hơn nữa. Trường Đại học Hùng Vương có đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên ngành đáp ứng tốt việc giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, thảo luận chuyên đề và chấm luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Từ thực tiễn về nhu cầu và nhiệm vụ, năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế của Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Hùng Vương xây dựng đề án đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà trường đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế từ năm 2018.

(Xem chi tiết đề án tại đây)HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN