14:22, Thứ Ba, 23/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Chương trình đào tạo sau đại học

Thứ hai, 27/12/2021, 08:30

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành:
1. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán (mã số: 8140111) 
        1.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K1, K2, K3
        1.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K4, K5, K6
        1.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7

2. Lý luận văn học (mã số: 8220120)
        
2.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K1, K2, K3
        2.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K4, K5, K6
        2.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7

3. Quản lý kinh tế (mã số: 8340410)
        3.1. Chương trình áp dụng khóa K2, K3, K4
              - Chương trình khung
              - Bản mô tả CTĐT
              - Đề cương chi tiết
        3.2. Chương trình áp dụng từ khóa K5 
              - Chương trình khung
              - Bản mô tả CTĐT
              - Đề cương chi tiết
        3.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7
4. Giáo dục học - Tiểu học (mã số: 8140101)
        4.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K2, K3, K4
        4.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K5, K6
        4.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7
5. Sinh học - Mã số: 8420101
        
5.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K5, K6
        5.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7
6. Chăn nuôi (mã số: 8620105)
        
6.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K2, K3, K4
        6.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K5, K6
        6.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7
7. Khoa học cây trồng (mã số: 8620110)
        7.1. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K2, K3, K4
        7.2. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K5, K6
        
7.3. Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa tuyển sinh K7

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN