Thứ Ba, 01/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

         Một số các bài viết về đào tạo theo tín chỉ của các tác giả trong và ngoài nước để các đồng chí cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên trong trường tham khảo.

STT

 Tên bài viêt

Nội dung

1 Học theo tín chỉ: dễ và khó ở đâu?
PGS. TS. Phan Quang Thế - ĐH  KTCN Thái nguyên
Xem chi tiết
2 Học theo tín chỉ thế nào cho hiệu quả?
Việt Hà - ĐH Quốc gia Hà Nội
Xem chi tiết
3 Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình định sẵn và theo học chế tín chỉ
GS.TS Lê Thạc Cán - HĐ Quốc gia Hà Nội
Xem chi tiết
6 Về học chế tín chỉ và việc áp dụng ở Việt Nam
GS. Lâm Quang Thiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội
Xem chi tiết
7 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Kinh nghiệm thế giới và thực tế ở Việt Nam
TS. Nguyễn Kim Dung -Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐH Sư phạm TPHCM
Xem chi tiết
8 Phương pháp dạy học nhóm, một phương pháp thích hợp cần sử dụng trong giảng dạy và tổ chức một số môn học và hoạt động giáo dục theo học chế tín chỉ
TS Ngô Thu Dung-Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội
Xem chi tiết
9 Các hình thức tổ chức dạy học trong mối quan hệ với phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo tín chỉ
TS Tôn Quang Cường-Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội
Xem chi tiết
10 Phương pháp dạy và học đại học áp dụng trong học chế tín chỉ
Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội
Xem chi tiết
11 Học tín chỉ thời quá độ Xem chi tiết
13 Phương thức đào tạo theo tín chỉ: lịch sử, bản chất và những hàm ý cho phương pháp giảng dạy- học ở bậc Đại học Xem chi tiết
14 Những nét cơ bản về học chế tín chỉ và đào tạo theo học chế tín chỉ Xem chi tiết
15 Hệ tín chỉ: Từ đại học ở Mỹ đến đại học ở Việt Nam
GS Vũ Quốc Phóng - Trường ĐH Ohio, Mỹ
Xem chi tiết
16 Đào tạo tín chỉ có phải là con đường duy nhất đến thành công của giáo dục đại học
BVK tổng hợp - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Xem chi tiết
17 Academic credit in higher education in England Xem chi tiết
18 Mục tiêu sư phạm của hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ và những gợi ý cho cải cách cho giáo dục Việt Nam
TS. Elis Mazuz & TS. Phạm Thị Ly
Xem chi tiết
19 So sánh chương trình giáo dục ở Mỹ và Việt Nam
Vũ Quang Việt
Xem chi tiết
20 Vài nét về hệ thống tín chỉ ở Châu Âu
GS Hà Dương Tường
Xem chi tiết
21 Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo tín chỉ tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
TS. Nhut Ho & TS. Michelle Zjhra
Xem chi tiết
22 Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo tín chỉ- Kinh nghiệm của Trung Quốc
TS. Phạm Thị Ly - Viện NCGD
Xem chi tiết
23 Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh với 13 năm thực hiện học chế tín chỉ Xem chi tiết
24 Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết
25 Đại Học Cần Thơ Xem chi tiết