Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ĐA CẤP, ĐA NGÀNH TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ

Địa chỉ
- Cơ sở tại Thành phố Việt Trì
   Phường Nông Trang-TP.Việt Trì-Phú Thọ
- Cơ sở tại Thị xã Phú Thọ
  
Phường Hùng Vương-Tx.Phú Thọ-Phú Thọ

Điện thoại:
- Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.369
- Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 820.042
Fax:
Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.468
Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 714.069
Website:   http://www.hvu.edu.vn  
Email:
       info@hvu.edu.vn

 
          Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 50 năm.

Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương
      
“Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

Ban giám hiệu:
Hiệu trưởng:  NGƯT. PGS. TS Cao Văn            

Phó hiệu trưởng: TS. Đỗ Tùng
Phó hiệu trưởng: ThS. Hoàng Thị Thuận
Phó hiệu trưởng: KS. Nguyễn Thành Trung

Đội ngũ cán bộ:
       - Đến tháng 05 năm 2015 trường có 467 cán bộ, viên chức. Số cán bộ giảng dạy là 327 người, trong đó có 02 GS, 13 PGS, 45 tiến sĩ, 188 thạc sĩ, 79 Đại học. .       - Tỷ lệ giảng viên trong biên chế có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường chiếm 76%.

Tổ chức bộ máy: Hiện nay trường có 11 khoa đào tạo, 27 đơn vị trực thuộc.


NGƯT.PGS.TS Cao Văn
Hiệu trưởng
 
Ngành nghề, trình độ đào tạo:
       Đào tạo đại hoc, cao đẳng, TCCN, liên kết đào tạo sau đại học một số ngành.
       - Hệ đại học: Đào tạo ĐHSP các ngành: Toán, Ngữ văn, Hóa, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử - GDCD, Mầm non, Kỹ thuật tổng hợp,...Đào tạo Đại học các ngành: Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tin học, Nông lâm kết hợp, Trồng trọt, Chăn nuôi-Thú y, Việt nam học, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh,...
      - Hệ Cao đẳng:
Sư phạm các môn Khoa học tự nhiên: CĐSP Lý-Hóa, CĐSP Thể dục-Công tác đội, CĐSP Toán-Tin; Khoa Xã hội nhân văn: CĐ Thông tin thư viện, CĐSP Địa lý, CĐSP Sử-GDCD và các môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật,...
 
Quy mô đào tạo: Đến tháng 05/2015 tổng số sinh viên các hệ đào tạo là: 7656 sinh viên.Trong đó:
                                - Hệ Đại học chính quy 3937 sinh viên;                               
                                - Hệ Cao đẳng chính quy 560 sinh viên;
                                - Hệ Trung cấp chính quy 1239 sinh viên;
                                - Hệ Đại học liên thông, VLVH 1920 sinh viên;
                                - Sinh viên Lào 38 sinh viên.
 
Định hướng phát triển nhà trường

Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài của đất nước, của tỉnh Phú Thọ trường Đại học Hùng Vương đã xây dựng Đề án "Phát triển trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2006-2015" và "Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030". Mục tiêu là: "Xây dựng trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực. Định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới là:
       - Từng bước xây dựng các chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt, đa dạng các loại hình đào tạo nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận
       - Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện về văn hóa, nghiệp vụ và tư tưởng đạo đức cho sinh viên. Rèn nghề, rèn nghiệp vụ luôn được Nhà trường coi là công tác trọng tâm, quan trọng trong quá trình đào tạo.
       - Xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ đủ sức giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Cố gắng tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những nhà khoa học danh tiếng, xuất sắc, có đức, có tài, gắn bó với sự nghiệp khoa học - đào tạo, tập hợp thành đội ngũ vững mạnh kế thừa và phát huy không ngừng những thành quả đã đạt được.
       - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phát huy tiềm năng nghiên cứu ứng dụng triển khai; Coi nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, là thước đo định giá trình độ và chất lượng một trường đại học có đẳng cấp. Nghiên cứu khoa học phải bám sát thực tiễn cuộc sống, coi đó là cội nguồn cảm hứng sản sinh ra các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học và sản phẩm khoa học - công nghệ.
       - Quan tâm đến xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất. Tập trung đầu tư, khai thác triệt để và hiệu quả cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và đầu tư tập trung. Phải coi đây là nơi thực sự tạo ra sản phẩm khoa học góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo và năng lực khoa học, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ trẻ.
       - Không ngừng phát triển vốn xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương và đa chiều với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thu hút các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên quốc tế đến tham gia nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
       - Tăng cường hiệu quả công tác điều hành và quản lý, trong đó cải cách hành chính được coi là khâu đột phá.

Mục tiêu
         Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hùng Vương thành trường đại học đào tạo đa cấp, đa ngành; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ, chất lượng cao cung cấp lao động cho nền kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận phát triển theo hướng công hoá, hiện đại hoá; xác định một số ngành đào tạo trọng điểm nhằm xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Hùng Vương; trở thành trường đại học đạt chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030.Cụ thể là:
       - Phát triển quy mô đào tạo (hệ chính quy đại học và cao đẳng) đến năm 2020 khoảng 10 – 11 nghìn sinh viên và từ 44 ngành đào tạo trở lên. Định hướng đến năm 2030, có quy mô đào tạo ổn định 15 nghìn sinh viên.
       - Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá vào năm 2030.
       - Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
       - Tập trung nguồn lực, huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình trọng điểm, trang thiết bị kỹ thuật để sớm đưa vào sử dụng.
       - Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa dưới nhiều hình thức đào tạo, hợp tác, liên kết đào tạo trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác hợp đồng đào tạo v.v… Tăng cường nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm; phấn đấu tăng các nguồn thu, đáp ứng từ 25-30% kinh phí để phục vụ các hoạt động của trường, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.