Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Tổ chức hội nghị CNVC năm học 2009-2010

Gửi vào: 00:13 01/12/2009

         Chiều ngày 26/11/2009, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức (CNVC) năm học 2009-2010. Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức trong toàn trường đã tới dự.
         Tại hội nghị: PGS.TS Cao Văn - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Dự thảo Kế hoạch năm học 2009-2010. Bà Hoàng Thị Thuận - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn, năm học 2008-2009. Ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị. Bà Nguyễn Thị Lợi - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo công tác thi đua khen thưởng, năm học 2008-2009 và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2009-2010.
          Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung trọng tâm, các đơn vị giải trình ý kiến kiến nghị của cán bộ công chức trong toàn trường. Đại diện các đơn vị ký vào bản đăng ký thi đua năm học 2009- 2010. 
          Hội nghị CNVC Trường Đại học Hùng Vương đã thành công tốt đẹp. Tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên viên chức trong toàn trường phấn khởi nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm học 2009- 2010.

         Tại hội nghị: PGS.TS Cao Văn - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo Dự thảo Kế hoạch năm học 2009-2010. Bà Hoàng Thị Thuận - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn, năm học 2008-2009. Ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị. Bà Nguyễn Thị Lợi - Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo công tác thi đua khen thưởng, năm học 2008-2009 và đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2009-2010.
          Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung trọng tâm, các đơn vị giải trình ý kiến kiến nghị của cán bộ công chức trong toàn trường. Đại diện các đơn vị ký vào bản đăng ký thi đua năm học 2009- 2010. 
          Hội nghị CNVC Trường Đại học Hùng Vương đã thành công tốt đẹp. Tập thể, cán bộ, giảng viên, công nhân viên viên chức trong toàn trường phấn khởi nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm học 2009- 2010.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ