01:51, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Chính trị và Tâm lý Giáo dục

(Faculty of Political Education and Educational Psychology)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo ngành: Công tác xã hội;

b) Giảng dạy các môn Tâm lý giáo dục, Lý luận chính trị cho tất cả các hệ đào tạo đại học, sau đại học trong Trường;

c) Tổ chức các hoạt động kỹ năng giáo dục khác: Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn cho người học.

2. Các ngành đào tạo

- Công tác xã hội

3. Lãnh đạo khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Lê Thị Xuân Thu

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0963.626.828
Email: lexuanthu@hvu.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0915 172 559
Email: nthuong1979@gmail.com

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN