01:16, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

(Faculty of Preschool and Primary Education)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các ngành đại học và sau đại học: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non;

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Nghiệp vụ sư phạm, thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp theo đặc thù các ngành đào tạo của khoa trong chương trình;

c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy tiểu học, mầm non cho giáo viên các trường Tiểu học, Mầm non cơ sở khi được giao nhiệm vụ;

d) Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa khi được yêu cầu.

2. Các ngành đào tạo

- Giáo dục mầm non

- Giáo dục tiểu học

- Giáo dục học (Tiểu học)

3. Lãnh đạo khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Chức vụ: Trưởng khoa 
Điện thoại: 0362 965 431
Email: manhnt79@gmail.com

2

TS. Nguyễn Xuân Huy

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0915 273 046
Email: Nguyenxuanhuyhv@gmail.com

3 TS. Lê Thị Hồng Chi

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0915 952 983 Email: lethihongchidhhv@gmail.com 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN