02:50, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa học Xã hội và Văn hóa Du lịch

(Faculty of Social Sciences, Culture and Tourism)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các ngành đại học và sau đại học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Văn hóa du lịch, Việt nam học, Lí luận văn học;

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Nghiệp vụ sư phạm, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp theo đặc thù các ngành đào tạo của khoa trong chương trình;

c) Bồi dưỡng giáo viên dạy Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử cho giáo viên các trường phổ thông;

d) Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa khi được yêu cầu;

đ) Dạy tiếng Việt cho sinh viên quốc tế.

2. Các ngành đào tạo

- Du lịch

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Sư phạm Ngữ văn

- Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD

- Sư phạm Địa lý

- Lý luận Văn học

3. Lãnh đạo khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa du lịch

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Trưởng khoa 
Điện thoại: 0989.122.257

2

TS. Nguyễn Thị Thịnh

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0985141090

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN