01:50, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Khoa học Tự nhiên

(Faculty of Natural Sciences)

1.Nhiệm vụ

a. Triển khai đào tạo các ngành đào tạo đại học, thạc sĩ của khoa học tự nhiên;

b. Tổ chức các hoạt động: Nghiệp vụ sư phạm, thực tập chuyên môn cho người học của Khoa;

c. Tham gia giảng dạy các môn chung của nhóm ngành có trong chương trình đào tạo các ngành khác của Trường;

d. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học ở các trường phổ thông;

e. Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa các môn khoa học tự nhiên khi được yêu cầu.

2. Các ngành đào tạo

- Điều dưỡng

- Sư phạm Toán học (Toán-Tin)

- Sư phạm Vật lý

- Sư phạm Hóa học

- Sư phạm Sinh học

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Sinh học

3. Lãnh đạo Khoa Khoa học tự nhiên

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

PGS. TS. Cao Phi Bằng

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0904922412
Email: phibang.cao@hvu.edu.vn

2

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0985.198.414
Email:hunghoadhhv2008@gmail.com 

3 TS. Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0388967433
Email: huedhhv@gmail.com

Tuổi trẻ - Tri thức – Ước mơ – Khởi nghiệp

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN