02:30, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

   (Faculty of Economics and Business Administration)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các ngành Kinh tế;

b) Tổ chức thực tập nghề, hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề nghiệp cho người học trên các phần mềm (ngân hàng ảo, chứng khoán ảo...);

c) Đảm nhiệm giảng dạy các môn về Kinh tế trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường.

2. Các ngành đào tạo

- Kinh tế

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính – Ngân hàng

- Kế toán

- Quản lý kinh tế

3. Lãnh đạo khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Lê Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0981 627 579
Email: lethanhthuy.hvu@gmail.com

2

TS. Đặng Văn Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0969 523 680
Email: dangthanh@hvu.edu.vn

3 TS. Trần Quốc Hoàn

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0985 359 719
Email: quochoantran@hvu.edu.vn

                    

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN