23:46, Thứ Tư, 22/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

(Faculty of Engineering Technology)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, điện, cơ khí, kỹ thuật;

b) Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin, Điện, Cơ khí, kỹ thuật chuyên ngành cho khoa và các ngành đào tạo trong Trường;

c) Tổ chức các hoạt động thực tập chuyên môn cho người học;

d) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông về Tin học và Công nghệ;

đ) Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình khi được yêu cầu.

2. Các ngành đào tạo

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

3. Lãnh đạo khoa Kỹ thuật - Công nghệ

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Hùng Cường

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0912595102
Email: cuongnh86@gmail.com

2

TS. Mai Văn Chung

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0965999216
Email: maichung@hvu.edu.vn

3 TS. Nguyễn Tiến Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0985900997
Email: nguyentienha@hvu.edu.vn

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN