02:10, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Nghệ thuật và Thể dục Thể thao

(Faculty of Arts and Sports)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo bậc đại học ngành: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Thể dục thể thao;

b) Giảng dạy môn Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, cho các ngành đào tạo trong trường;

c) Quản lý, huấn luyện - thi đấu các đội tuyển thể dục thể thao của Nhà trường;

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác (Nghiệp vụ sư phạm, thực tập chuyên môn) cho người học;

đ) Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được trang bị;

e) Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa môn phổ thông khi được giao nhiệm vụ.

2. Các ngành đào tạo

- Sư phạm Mỹ thuật

- Sư phạm Âm nhạc

- Giáo dục thể chất

3. Lãnh đạo khoa Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Quang Hưng

Chức vụ:  Trưởng khoa
Điện thoại: 0911599246
Email.nguyenquanghung77dhhv@gmail.com

2

TS. Tạ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Phó trưởng BM Âm nhạc (PT)
Điện thoại: 0915709076
Email.myhiendhhv@gmail.com

3 TS. Cao Huy Tiến

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Giám đốc Trung tâm PTNT&TDTT
Điện thoại: 0975735189
Email.tientheduc@gmail.com

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN