18:16, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Ngoại ngữ

(Faculty of Foreign Languages)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các ngành: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc;

b) Giảng dạy ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn cho các hệ đào tạo không chuyên ngữ bậc đại học và sau đại học;

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác (nghiệp vụ sư phạm; thực tập chuyên môn) cho người học;

d) Tham gia bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ cho trường phổ thông;

đ) Tham gia các hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia;

e) Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa môn tiếng Anh phổ thông khi được giao nhiệm vụ.

2. Các ngành đào tạo

- Sư phạm Tiếng Anh

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Trung Quốc

3. Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Vũ Thị Quỳnh Dung

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0983.418.019
Email: quynhdzunghvu@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0983.324.776
Email: hangdhhv@yahoo.com

3 TS. Đỗ Tiến Quân

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Trưởng BM Ngôn ngữ và VH Trung Quốc
Điện thoại: 085.8855.978
Email: dotienquan@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN