01:38, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Khoa Nông - Lâm - Ngư

(Faculty of Agricultural Technology)

1. Nhiệm vụ

a) Triển khai đào tạo các ngành đại học, sau đại học: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi - Thú y và Thú y;

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Rèn nghề, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp theo đặc thù các ngành đào tạo của khoa trong chương trình đào tạo.

2. Các ngành đào tạo

- Chăn nuôi

- Khoa học Cây trồng

- Chăn nuôi (Chăn nuôi – Thú y)

- Thú y

3. Lãnh đạo khoa Nông - Lâm - Ngư

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Tài Năng

Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0913 216 224
Email: nguyentainang@hvu.edu.vn

2

TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0972 208 456
Email: ngocdiepdhhv@hvu.edu.vn

3 TS. Nguyễn Thị Quyên

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0977 787 570
Email: nguyenquyendhhv@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN