01:11, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

(Department of Political and Student Affairs)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về: Công tác chính trị, tư tưởng và công tác truyền thông của Trường; Công tác sinh viên, học viên; Công tác quản lý hồ sơ người học; Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và quản lý sinh viên, học viên nội, ngoại trú; Thi đua, khen thưởng.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác chính trị, tư tưởng và công tác truyền thông:

Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện chính trị của Nhà trường;

Tham mưu giúp Hiệu trưởng định hướng dư luận, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động, người học trong toàn trường;

Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ viên chức, người lao động và người học;

Chủ trì, phối hợp tổ chức cho người học tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác theo quy định;

Là đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động phục vụ công tác truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trường;

Quản lý các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thông tin, báo chí, website đăng bài, đưa tin và các hoạt động đối nội, đối ngoại của Trường.

b) Công tác sinh viên, học viên.

Phối hợp với các khoa chuyên môn quản lý, theo dõi, đánh giá người học;

Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật người học theo đúng quy chế. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế đào tạo và Quy chế về công tác học sinh sinh viên;

Thực hiện các chế độ chính sách cho người học.

c) Công tác quản lý hồ sơ: Tiếp nhận quản lý hồ sơ người học; theo dõi xác minh, xác nhận hồ sơ liên quan đến người học; thực hiện việc theo dõi, quản lý và phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

d) Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và quản lý người học tạm trú: Quản lý các hoạt động Ký túc xá, Quản lý người học nội, ngoại trú theo quy định; chủ trì, phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường.

3. Lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

ThS. Dương Thị Bích Liên

Chức vụ:  Trưởng phòng
Điện thoại : 0914 507 448
Email: duongbichlien@hvu.edu.vn

2

ThS. Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0976 155 235
Email: lehangdhhv@gmail.com

3 ThS. Nguyễn Tài Luyện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0961 818 099
Email: luyennln@hvu.edu.vn 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN