02:06, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trạm y tế

(Medical Station)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động và người học, phối hợp thực hiện công tác vệ sinh môi trường của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của viên chức , người lao động và người học;

b) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc;

c) Chủ trì và thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế; công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, các bệnh, tật học đường; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội; y tế học đường, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn;

d) Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

3. Lãnh đạo Trạm y tế

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

Trần Thị Kim Huế 

Chức vụ: Phụ trách trạm
Điện thoại: 033 983 4111


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN