18:10, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên

(Center for International Training Cooperation, Media, and Student Assistance)

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để tổ chức các hoạt động liên kết; Công tác truyền thông; Kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

2. Nhiệm vụ

a) Là đơn vị chủ trì công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và công tác liên kết đào tạo:

Xác định nhu cầu nguồn nhân lực đối với các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài trường;

Là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tạo nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo của Trường cũng như của các hợp đồng liên kết đào tạo;

Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo quản lý các loại hình liên kết đào tạo.

b) Công tác truyền thông

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ quảng bá tuyển sinh của Trường;

c) Công tác kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên

Là đầu mối kết nối với các công ty, các doanh nghiệp,... để các đơn vị có thể tham gia vào công tác đào tạo, thực hành rèn nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên của Trường;

Phối hợp các nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm cho sinh viên;

Khảo sát nắm bắt nhu cầu của sinh viên, của các cơ sở tuyển dụng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

3. Lãnh đạo Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Bùi Thị Mai Lan

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0912 775 633
Email: builanhv@gmail.com

2

TS. Phan Chí Nghĩa

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0984 331 966
Email: chinghiaphan@gmail.com

3 TS. Phạm Thu Hạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0344 858 666
Email: phamthuhanh18@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN