18:49, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Center for Foreign Languages and Informatics

1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 101; Điện thoại: 0210 3822 229

Cơ sở TX Phú Thọ: Tầng 1- Nhà điều hành – Phòng 115;Điện thoại: 0210 3713692

Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn ;            Fanpage: trungtamnnth.hvu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trực thuộc trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 22/10/2007 theo Quyết định số 384/QĐ-ĐHHV/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

a. Chức năng

Là đơn vị chủ trì công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng trong và ngoài trường.

b. Nhiệm vụ

- Chủ động tạo nguồn tuyển sinh các loại hình bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khoá cho người học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá đề nghị Trường cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Trường và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Liên kết bồi dưỡng, kiểm tra, đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo chuẩn quốc tế;

- Quản lý, điều phối việc khai thác sử dụng các phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường và các tổ chức ngoài nhà trường;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật.

 

3. Danh sách cán bộ

 

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0961881888
Email: ngocanh@hvu.edu.vn 

2

ThS. Lê Quang Khải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0915.013053

3

TS. Bùi Thị Hồng Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0981.755.575

4

ThS. Trương Thị Thúy Ninh

Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0978.004.389

5

ThS. Đoàn Việt Tuân

Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0976195111

6

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

7

ThS. Thèn Thị Liên 

Chức vụ: Giảng viên

8

CNNguyễn Thị Thìn

Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0919683551

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN