17:33, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện

(Center for Information and Library)
1. Chức năng 

Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thông tin - tư liệu - thư viện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ 

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển, cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu, nguồn lực thông tin chuyên ngành phù hợp đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường;

b) Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào hoạt động chuyên môn, quản lý thông tin - thư viện;

c) Mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác liên kết chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước.

3. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

ThS. Phạm Quang Sáng

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0932 205 786
Email: phamquangsang75@gmail.com

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN