Thứ Tư, 02/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Đoàn Trường Đại học Hùng Vương tham dự diễn đàn “Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

Gửi vào: 11:25 21/05/2013
Vừa qua, tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức diễn đàn “Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” điểm cấp tỉnh. Tham dự có các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, các đơn vị Đoàn đóng trên địa bàn thành phố Việt Trì trong đó có Đoàn Trường Đại học Hùng Vương.

Diễn đàn được tổ chức nhằm lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên về các chuẩn mực, giá trị đạo đức, phong cách, đặc trưng tiêu biểu của thanh niên giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất các tiêu chí hình mẫu và các giải pháp để xây dựng và cụ thể hóa hình mẫu thanh niêm Việt Nam thời kỳ mới.

Tại diễn đàn, các cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Hùng Vương đã đóng góp 02 tham luận về: “Hình mẫu người đoàn viên thanh niên giáo viên, giảng viên; giải pháp xây dựng hình mẫu đoàn viên thanh niên giáo viên, giảng viên thời kỳ mới” và “ Hình mẫu người sinh viên trong giai đoạn mới, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp xây dựng hình mẫu người sinh viên thời kỳ mới”. Với những ý kiến nêu trên, Đoàn Trường Đại học Hùng Vương cùng với các đơn vị khác đã góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh và là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cao Dung