Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Tóm tắt "Thông tư liên tịch số 29/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội"

Gửi vào: 14:37 23/12/2010
         Thông tư liên tịch số 29/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẩn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

         Theo tinh thần hướng dẩn của thông tư liên tịch số 29/2010, Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

1.Được miển học phí (khoán 1 điều 2):

         Mục a: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2995/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể như sau:

        - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

        - Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của Liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

         Mục b: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đăc biệt khó khăn theo các quy định hiện hành.

         Mục i: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Việc xác định hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo áp dụng theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước.

2.Đối tượng giảm học phí:

        Mục b: Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

        - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

        - Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

3. Phương thức thực hiện miển, giảm.

        - Học phí miển, giảm được cấp trực tiếp cho các đối tượng được miển giảm học phí chính quy ở các cơ sở giáo dục công lập.

        - Trình tự, thủ tục và hồ sơ: Trong vòng 07 ngày đối với học sinh, sinh viên mới nhập học và 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ đối với học sinh, sinh viên đang học, học sinh sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hổ trợ miển, giảm học phí (mẫu đơn theo quy định) có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và giáo dục đại học công lập gửi Phòng Lao động Thương binh Xã hội cấp Huyện kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan.

        - Phòng Lao động Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện việc chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại các cơ sở giáo dục trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị.

        - Tiền hổ trợ miển giảm học phí đối với học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục công lập cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn như sau: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc 10; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

Nội dung toàn văn
Phụ lục kèm theo

Phòng KHTC